Tüplü Medikal Gaz Santralleri

Ana Sayfa / Tüplü Medikal Gaz Santralleri

Tüplü tıbbi gaz santralleri hastanedeki medikal gaz ihtiyacının karşılanması ve sistemin devamlılığını sağlamak için kurulan sistemlerdir.

Tüplü tıbbi santraller medikal gaz tesisatında genel olarak Oksijen (O2), Azotprotoksit (N2O), Karbondioksit (CO2) , Azot (N2)  Karışım (MIX) vb. medikal gaz ihtiyacını karşılamak için kurulur. HTM 02-01  ve TS EN ISO 7396-1 standartlarındaki esaslara göre santral kurulumu yapılır.

Medikal gaz temininde sistem, biri asıl biri yedek olmak üzere iki bölümden oluşur. Basınç değeri kritik seviyeye düştüğü takdirde ikinci sistem otomatik olarak devreye girer ve böylece süreklilik sağlanmış olur.

Tek tüp veya tüp demeti kümeleri haricinde tek yönlü valf, tüp veya tüp demeti ile manifold arasındaki esnek her bir bağlantının manifold ucuna monte edilmelidir.

Tüp veya tüpler ile ilk basınç düzenleyici arasına gözenek boyutu 100 mikrondan daha büyük olmayan bir filtre yerleştirilmelidir.

Her bir tüp ile manifold arasındaki esnek bağlantı ISO 21969'a uygun olmalıdır. Metal olmayan esnek bağlantılar kullanılmamalıdır.

Besleme sistemi içine yerleştirilen bütün tüplerin her birinin devrilmeye karşı korunması için önlemler alınmalıdır. Tüp ile manifold arasındaki esnek bağlantılar bu amaç için kullanılamaz.


Şekil 1 Örnek Tüplü Santral

Otomatik Kontrol ve Basınç Düşürme Ünitesi

Gaz tüplerine bağlı kollektörler vasıtasıyla yüksek basınçta gelen (150 bar) medikal gazların belirli bir basınç değerine düşürülüp (genellikle 4-7 Bar) bu basınç değerinde servise sunulması (hastaya ve/veya cihazlara verilmesi) amacıyla kullanılmaktadır.

basinç
Şekil 2. Basınç Düşürücü Ünite

1.Bu sistem kullanılan rampanın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde diğer rampayı otomatik olarak devreye almalı, bu şekilde, birincil devrede 120 Nm3/h yükleme miktarını dengede tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini asla yansıtmamalıdır.

2.Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa devreye girmemelidir. Muhtevası biten tüp kümeleri değiştirildiğinde; otomatik değişme sistemi elle veya otomatik olarak tekrar ayarlanmalıdır.

3.Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise ayrıca monte edilen görsel ve duysal santral alarm sistemi ile katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerine kumanda etmeli ve böylelikle oluşan alarm şebekesi daimi surette devrede kalmalıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde alarm sinyalleri kesilmemelidir.

4.EN 7396-1 normlarına uygun olan ünite aşağıdakileri içermelidir:

  • İki adet EN ISO 10524-2 normuna uygun, 200 bar giriş basıncını 20 bar ara basıncına ayarlayıcı birincil şebeke basınç düzenleyiciler (regülatörler),
  • İki adet EN ISO 10524-2 normuna uygun, 20 bar giriş basıncını 4 bar besleme basıncına ayarlayıcı ikinci basınç düzenleyiciler (regülatörler),
  • İki adet yüksek basınç gaz kesme vanası,
  • EN 837-1'e uygun şekilde bir adet alçak basınç ve iki adet yüksek basınç manometresi,
  • Yüksek basınç prosestatı (20 bar ayarlı),
  • Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi,

Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu bulunmalıdır.

Tüplü Santral Medikal Gaz Alarmı

Tüplü Santral Alarm Paneli Kullanım Alanı: Medikal oksijen, azotprotoksit, karbondioksit vb. gazların santral mahallerin basınç değerlerinin kontrol ve takip amaçlı kullanılan izleme sistemleridir.

Tüplü Santral Alarm Paneli Özellikleri
-Mikroişlemci kontrollü elektronik sistem
-4x16 karakter mavi aydınlatmalı ekran
-2 farklı gaz kaynağının basınç değerlerini yerel ve uzaktan izleyebilme
-Sistemdeki hat basıncını yerel ve uzaktan izleyebilme
-RS485 veri transferi imkanı
-Duvara veya panoya monte edilebilir.
-Yerel sesli alarm ve led göstergeli uzak noktaya taşınabilir alarm çıkışı
-Tüplerin doluluk oranlarını gösteren led sistemi
-Gaz akış yönünü belirten flaş yapan ledli sistem
-Gerilim sıçramalarına karşı korunmuş izoleli girişler
-Motor kontrollü gaz akış sisteminin kontrolüne uygunluk

Tüplü Medikal Gaz Santrali Montajı

Tüplü tıbbi santraller medikal gaz tesisatında genel olarak Oksijen (O2), Azotprotoksit (N2O), Karbondioksit (CO2) , Azot (N2)  Karışım (MIX) vs. gibi medikal gaz ihtiyacını karşılamak için kurulur. HTM 02-01  ve TS EN ISO 7396-1 standartlarındaki esaslara göre santral kurulumu yapılır.

a)     Montaj Ustası ve/veya Montaj Sorumlusu tarafından projeye uygun olarak rampa ve otomatik kontrol panosu yerleşim planı yapılır.
b)     Otomatik kontrol panosunun her iki tarafına (sağ-sol) kesintisiz gaz akışını sağlamak üzere rampalar yerleştirilir.
c)     Rampalar 170 cm (±20 cm) yüksekliğe monte edilir.
d)      Otomatik kontrol panosu, rampa yüksekliğine uygun olarak sağ ve sol rampaların arasına monte edilir.
e)     Otomatik kontrol panosunun alt noktası zeminden 100 cm (±10 cm) yüksekliğe montaj yapılmalıdır.
f)      Tüp tutucu ve ayırıcılar 100 cm (±10 cm) yüksekliğe monte edilmelidir.
g)     Yüksek basınç tahliye vanaları her iki taraftaki rampaların sonuna monte edilir ve tahliye boruları ile atmosfere atılır.
h)     Santral gaz çıkışından prizlere kadar projeye uygun olarak ve proje de belirtilen çapta bakır boru tesisatı çekilir.
i)       Kaynak gerektiren bağlantı yerlerine kaynak yapılır.
j)       Sistem fonksiyon ve kaçak testine tabi tutularak işlem sonlandırılır.
k)     Tüplü santrallerin olduğu yerlere alarm sistemini çalıştırmak için 220 V elektrik çekilmesi proje yöneticisine bildirilerek sağlanır.