Neden aerocom?

Ana Sayfa / Neden aerocom?

 Aerocom AC-3000 Pnömatik Taşıma Sistemleri Mikroişlemcili CCU ve Bilgisayar kontrollüdür. Merkezi Kontrol Unitesi- CCU da bulunan Mikroişlemci sistemin sürekli çalışır durumda kalmasını sağlar. Bilgisayarda yüklü olan software ile birlikte sistemi kontrol eder. Herhangi biri durursa diğeri sistemi ayakta tutar

 Merkezi Kontrol Unitesi-CCU, sistemin monitör edildiği ve programlandığı bilgisayar, açma kapama tuşu arızası, network arızası veya çökmesi, virüs bulaşması gibi herhangi bir sebepten dolayı devre dışı kalması durumunda devreye girerek sistemin çalışmaya devam etmesini sağlar. Diğer sistemlerde bilgisayar arızalarında veya network problemlerinde hastanede kurulu tüm taşıma sistemi durur. Aerocom da böyle bir durum oluşmaz ve sistem çalışır.

 Sistemin herhangi bir nedenle durması, sistemi çalıştıran programın zarar görmesi ve ya yapılacak istasyon ilavelerinde, sistem programının yeniden yüklenmesi işlemi, CCU üzerinde program yüklü olduğundan otomatik olarak bilgisayara yüklenir ve değişiklikler yetkili kişilerce son derece hızlı şekilde yapılarak, pnömatik sistemin acilen yeniden çalışması sağlanır. Diğer sistemlerde olduğu gibi tüm programın bilgisayara yüklenmesi için zaman kaybedilmez. Sistemin kayıp zamanı olarak adlandırılan programın tamamının yeniden yüklenmesi işlemi maksimum 15 dakikayı geçmez.

 Merkezi Kontrol Ünitesi, tüm sistem bilgilerini, sistem topografyasını ve aktuel verileri bilgisayardan bağımsız olarak ayrıca en az 4 yıl geriye dönük olarak kaydedip sağlayabilecek tiptedir. Herhangi bir elektrik kesintisi veya sistemin kapanması halinde bu bilgileri korumalı ve istendiğinde tekrar kullanıma zarar görmemiş olarak sunar.

 İstasyonlar gönderi esnasında alıcı tarafta bir arıza oluşması halinde en az iki kez gönderme işlemini tekrarlar, ancak ikinci işlemden de sonuç alınamaması halinde gönderilen taşıyıcıyı temizleme istasyonuna yollar. Diğer sistemlerde bu tekrarlama işlemi yoktur ve sistem bir kez dener, başarılı olamaz ise taşıyıcılar doğrudan temizleme istasyonuna gönderilir. Ayrıca Aerocom sistemlerinde taşıyıcının temizleme istasyonuna gönderildiği durumlarda, gönderi istasyonunda taşıyıcının temizleme istasyonuna gönderildiği açıkça belirtilir.

 İstasyonlardan gönderi yapıldıktan sonra, taşıyıcı tüp boru içinde ilerlerken elektrik kesilmesi halinde tesisatta kalan taşıyıcı, elektriklerin tekrar gelmesinden sonra, başlangıçta verilen istikamet doğrultusunda yoluna devam eder, bir başka istasyona yada temizleme istasyonuna gönderilmez. Diğer sistemlerde tüm taşıyıcılar temizleme istasyonuna gönderilmektedir. Bu ise temizleme istasyonunda karışıklık ve zaman kaybına yol açmaktadır.

 İstasyonlar arası gönderiler, işin yoğunluğuna ve nöbet durumlarına göre birbirlerine yönlendirilebilir. Bir bölümde bulunan istasyona yapılacak gönderimler, isteğe bağlı olarak günün belli saatlerinde ya da nöbet durumuna göre istenilen tarih ve saat aralıklarında çalışan bir başka istasyona aktarılabilir ve daha sonra bu işlem tekrar normal gönderim konumuna programlanabilir. (follow me fonksiyonu)

 Sistem servis moduna alındığında yönlendiriciler manuel olarak da kumanda edilebilir ve her defasında bilgisayar üzerinde işlem yapmaya gerek yoktur.

 Sistem de kullanılan yönlendiriciler uzaktan bilgisayar ile kumanda edilebilir yapıdadır, uzaktan yönlendiricilere müdahale edilebilir ve gönderi yönleri değiştirilebilir. Böylelikle acil durumlarda istenirse sistemin bir bölümü kullanım dışı tutulabilir.

 Tüm kontrol ve gözlem programları kurumun isteğine göre Win.95, 98, NT, WIN2000, WIN XP gibi tüm yazılımlar ile çalışır. Sistem çok yüksek kapasiteli bilgisayar ve memory gerektirmez ve herhangi bir PC üzerinde çok rahat çalışır.

 Sistem CCU’ su üzerinde seri, paralel port bulunduğundan ek aparata gerek duymaksızın printer, bilgisayar, çağrı cihazı ve benzeri cihazlara bağlantı olanağı sağlar.

 Tüm alım ve gönderim istasyonları, sahip oldukları özel entegre Bypass fonksiyonu ile, havanın steril-sensetive alanlara girişini engeller. Aynı anda üfleme ve emme işlevi gören özelçift yönlü motor ve blower ünitelerine takılabilen HEPA Filtreler (HEPA = high efficiency particle air filter) ile aldıkları yada üfledikleri havayı temizler ve içeriye yanızca temiz hava girişi sağlanır. Böylelikle contamination’a sebep olmaz.

 Bilgisayara virüs dahi bulaşsa son durum kullanıcı tarafından mikroişlemci üzerine yüklenmediği için mikroişlemci virüs bulaşmamış son haliyle sistemi çalıştırmaya devam eder.

 Sistem 254 istasyon ve 65500 istikameti yönlendirebilecek kapasitededir. İstasyonlar üzerinde o istasyonun alım yaptığı, gönderim yaptığı, ismi, text olarak ekranda görülebilir.

 İstasyonların üzerinde iki sıralı ve her biri 24 dijitli ( 2x24 dijit) likit kristal ekran vardır.

 İstikametler için display üzerinde kullanılan basamak sayısı 5’tir. Sık kullanılan istasyonlar için istasyon numaraları önceden girilerek, 16 istasyon için hızlı gönderme yapılabilir

 Sistemde bir istasyon arızalanırsa sadece o istasyon devre dışı bırakılarak sistemin kalan kısmının normal çalışması sağlanır.

 Sistemin programlaması için programlama modeminin giriş şifresi 20 değişik varyasyona sahiptir.

 Power Pack üniteleri çıkışları 2x24 VDC’dir ve koyla bulunabilir..

 Aerocom sistemleri, hastanede, binada çıkacak yangına karşı doğrudan hastanenin yangın irtibat sistemine bağlıdır. Yangın durumunda otomatik olarak sistem durur ve ihbar sistemini devreye sokar.

 İstasyonlar kolay temizlenebilir, hijyenik, uzun ömürlü, darbelere dayanıklı polystyron malzemedendir. Tüm medikal cihazlar için tavsiye edilen sağlam ve yıkanabilir malzeme olan Polystyron, hastanelerdeki tüm metal yüzeylerin kaplamasında da kullanılmaktadır